IFAW Animal Action

Beste Elena,

Ik wil u vragen in actie te komen voor de olifanten.

Alleen al in het afgelopen jaar zijn er meer dan 3.000 olifanten gedood voor hun ivoor en er zijn geen aanwijzigen dat het stopt.

Men kan niet door blijven gaan met het doden van olifanten en andere diersoorten voor producten die niemand nodig heeft.

We moeten samenwerken om de vraag naar ivoor in China en in andere landen te verminderen en olifanten te beschermen in het land waar ze leven. Daarnaast moeten we ook zorgen voor een veilige toekomst voor de olifanten.

Juist daarom is het zo belangrijk onze kinderen goede voorlichting te geven over olifanten en natuurbehoud. Als wereldwijd ambassadeur voor het Animal Action educatieprogramma van het IFAW, ben ik er trots op dat we samen meer dan vijf miljoen jongeren over de hele wereld hebben geleerd actie te ondernemen om dieren te beschermen. Het afgelopen jaar hebben we meer dan 50.000 studenten gemobiliseerd om beloftes te ondertekenen, kunst te maken, en brieven te schrijven om het IFAW te helpen olifanten te beschermen. En tot op heden lopen er al meer dan 280.000 mensen mee in de virtuele Olifantenmars van het IFAW via Facebook.

Het IFAW heeft de acties omgezet in daden. Eerder dit jaar, hebben IFAW-medewerkers wereldwijd duizenden handtekeningen overhandigd aan regeringsvertegenwoordigers om steun te vragen voor de bescherming van olifanten. Dit soort acties kunnen niet worden genegeerd – dit soort acties zullen de olifanten helpen redden.

Nu vraag ik u om ook mee te helpen de olifanten te redden:

  • Kinderen zijn de sleutel tot een betere toekomst voor dieren. We moeten jongere generaties leren wat voor acties zij kunnen ondernemen om dieren te helpen beschermen. Ga naar de IFAW Animal Action website en bekijk de vele manieren waarop jonge mensen zich aan kunnen sluiten bij onze kudde en onze inspanningen kunnen steunen.
  • Als u het nog niet gedaan heeft, sluit u dan aan bij onze virtuele Olifantenmars. Samen kunnen we verder werken aan een golf van steun voor de bescherming van olifanten tegen de dodelijke stroperij en de illegale handel in ivoor.

Ik ben ervan overtuigd dat u net als ik vind dat wij op moeten komen voor olifanten en andere dieren die niet voor zichzelf kunnen spreken. En u en ik weten dat er meer dan alleen woorden nodig zijn – we moeten in actie komen.

Kom vandaag nog in actie en help ons de volgende generatie te onderwijzen over de bescherming van dieren en help mee de illegale ivoorhandel te stoppen.

Hartelijk dank voor uw steun en uw betrokkenheid om de olifanten te helpen beschermen.

Leonardo DiCaprio
IFAW Honorary Board Member

Facebook.com/LeonardoDiCaprio
Twitter @leodicaprio

IFAW Nederland

avatar
About Elena Kaledinova 175 Articles
Lecturer at university, web/blog designer: Parks and Landscapes, Kaledinova Web Design, Business Crossroads Consultancy. Follow Parks and Landscapes on Twitter: @palblog Paperback and eBook by Elena Kaledinova: Learn Russian to work with Russians: The Easy Way To Speak Russian